Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021: Tiếp cận các nhà đầu tư lớn, đứng đầu các chuỗi cung ứng để kịp thời thu hút dòng vốn đầu tư mới

10/03/2021

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên quy mô toàn cầu, dù  không tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư ra nước ngoài nhưng tỉnh Vĩnh Phúc vẫn tích cực đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư qua nhiều kênh khác nhau. Trong năm, tỉnh tiếp đón và làm việc với 21 đoàn các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn đầu tư nước ngoài với 86 lượt người đến thăm, làm việc và tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh.

Các sở, ngành đã tích cực hướng dẫn, tư vấn cho nhà đầu tư, chủ đầu tư về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; cung cấp thông tin liên quan đến dự án nhà đầu tư quan tâm, thông tin về môi trường xúc tiến đầu tư của tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp được giải quyết kịp thời thông qua các kênh: Văn bản, Cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền, gặp trực tiếp, điện thoại, email và thông qua hệ thống đường dây nóng. Tỉnh đã triển khai phần mềm "Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân" tới 69 cơ quan, đơn vị. Việc tiếp nhận thông tin phản ánh của các cá nhân, đơn vị được thực hiện bằng 4 hình thức: Tổng đài cuộc gọi 1022, tổng đài tin nhắn 8088, thông qua email và trực tiếp trên website.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
trao Giấy chứng nhận đầu tư cho
 Công ty TNHH Toto Việt Nam 

Tỉnh tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư và duy trì thường xuyên chương trình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ doanh nhân hằng tuần vào chiều thứ 6, kịp thời lắng nghe ý kiến tham vấn, đề xuất của doanh nghiệp về cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Năm 2020, tại chương trình này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của 5 doanh nghiệp liên quan đến đất đai, xử lý rác thải, hạ tầng giao thông, hệ thống giao thông công cộng...

Hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư với các cơ quan xúc tiến đầu tư ở Trung ương, các tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước được đẩy mạnh. UBND tỉnh cùng các cơ quan chuyên môn đã tích cực tham dự các hội nghị, diễn đàn, lễ ký kết, các buổi tiếp xúc với nhà đầu tư nước ngoài để giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh với các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau.

Năm 2020, tỉnh cấp mới 20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 475,766 triệu USD, 40 lượt dự án tăng vốn với với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 201,334 triệu USD. Số dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) cấp mới đạt 47 dự án với tổng vốn đăng ký 8.562,34 tỷ đồng, có 13 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng 423,94 tỷ đồng.

Năm 2021, thực hiện công tác thu hút đầu tư với phương châm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển sản xuất và dịch vụ, phù hợp với tình hình thực tế về bảo đảm phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư tại chỗ bên cạnh việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xúc tiến và thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc; kiên trì tìm kiếm và quyết liệt để thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư. Hạn chế những dự án có quy mô sử dụng đất lớn, giá trị gia tăng thấp; kiên quyết không xúc tiến và thu hút những dự án sự dụng quá nhiều năng lượng, nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Về định hướng thu hút đầu tư theo ngành, lĩnh vực, tỉnh chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Tăng cường hoạt động tiếp cận các nhà đầu tư lớn, đứng đầu các chuỗi cung ứng để kịp thời thu hút dòng vốn đầu tư mới. Nâng cao chất lượng dự án thu hút đầu tư mới theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, lao động kỹ thuật; ưu tiên thu hút các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như: công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học, vật liệu mới và các lĩnh vực tỉnh có lợi thế cạnh tranh (cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy). Tập trung thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đã hoạt động, tăng tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp; ưu tiên phát triển trước các khu công nghiệp: Bá Thiện, Bá Thiện II, Bình Xuyên II và Thăng Long Vĩnh Phúc. Mở rộng địa bàn và hình thức thu hút đầu tư nước ngoài vào những thị trường giàu tiềm năng và các công ty đa quốc gia; xác định thị trường trọng điểm gồm các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc; chú trọng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 sẽ tập trung vào các hoạt động: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư và hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư. Dư kiến trong năm nay, tỉnh sẽ tổ chức 3 đoàn công tác đi xúc tiến đầu từ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trong trường hợp dịch Covid – 19 chưa được kiểm soát, các đoàn xúc tiến đầu tư nước ngoài sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ không tổ chức quy mô lớn, đối tượng chung chung mà tổ chức theo nhóm, hội thảo, cung cấp thông tin trực tiếp đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp tỉnh cần thu hút đầu tư.

UBND tỉnh đã đưa ra 11 giải pháp thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021. Trong đó có việc rà soát các quy hoạch của tỉnh, quy định, cơ chế, chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để cập nhật, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Cam kết và thực hiện đúng các cam kết với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp đủ và chất lượng về điện, các dịch vụ thiết yếu đến chân hàng rào các khu, cụm công nghiệp, dự án; hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi phương án sản xuất kinh doanh. Xây dựng đội ngũ cán bộ am hiểu và tâm huyết với hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo đột phá trong công tác cán bộ làm hoạt động xúc tiến đầu tư và trực tiếp giải quyết thủ tục đầu tư. Chủ động mời gọi nhà đầu tư, chăm sóc thật tốt nhà đầu tư từ khâu nghiên cứu tìm hiểu môi trườngđến khi thực hiện thủ tục đầu tư và trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án. Tập trung đôn đốc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thủ tục về đầu tư khu công nghiệp để sớm có nhiều mặt bằng sạch cho nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn, tìm kiếm địa điểm đầu tư.

Hải Vân

Các tin đã đưa ngày: