9 tháng năm 2020, toàn tỉnh thu hút mới 62 dự án đầu tư trực tiếp

22/10/2020

Từ tháng 1 đến hết tháng 9/2020, toàn tỉnh có 20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 110 triệu USD; 37 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng hơn 197 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn bằng 49% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế đến hết tháng 9/2020, toàn tỉnh có 402 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,77 tỷ USD. 

Các dự án mới mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Trong tháng 9/2020, tỉnh cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 281 tỷ đồng. Trong đó có dự án nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm công nghệ cao của Công ty Cổ phần Công nghệ cao MK với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng; dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí và cửa nhôm kính việt đức của Công ty Cổ phần Sản xuất nhôm Việt Đức với tổng vốn đầu tư trên 179 tỷ đồng. Từ tháng 1/2020 đến hết tháng 9/2020 có 42 dự án đầu tư trực tiếp trong nước được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 7.000 tỷ đồng; 10 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng trên 215 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt trên 7.167 tỷ đồng, bằng 58,45% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế đến hết tháng 9, có 800 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 98.228 tỷ đồng.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: