Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

13/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN trên địa tỉnh giai đoạn 2020-2025. Thông qua chương trình này nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã và đang hoạt động tại tỉnh; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN mới.

Đại diện tổ chức KFHI và Trường Quốc tế Hàn Quốc trao tặng "Hộp thuốc y tế"
cho học sinh tiểu học xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh đưa ra 8 lĩnh vực sẽ ưu tiên vận động và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN như: bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; giải quyết các vấn đề xã hội; nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa, thể thao, du lịch; khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường năng lực quản lý, phát triển nguồn lực.

Từ nguồn viện trợ, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư theo từng khu vực phù hợp với tình hình thực tế. Đối với khu vực nông thôn và miền núi, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tại khu vực đô thị, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ phát triển nghề thủ công và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ nâng cao đời sống công nhân tại các khu công nghiệp,…

Để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở pháp lý và tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho các tổ chức PCPNN; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới hình thức vận động xúc tiến viện trợ PCPNN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả các chương trình dự án viện trợ; đồng thời, nâng cao năng lực cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác PCPNN.

Bích Hằng

 

Các tin đã đưa ngày: