Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài 04/11/2020

Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc là một trong những dự án lớn của tỉnh đang sử dụng vốn vay nước ngoài. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng hơn 4.800 tỷ đồng...

Mục tiêu kép Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc 03/09/2020

Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc là dự án đầu tiên trong cả nước thực hiện từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới với tổng mức đầu tư lên tới 220 triệu USD...

Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc 02/05/2019

Theo kế hoạch, công tác GPMB hạng mục cải tạo, nạo vét hệ thống 3 sông trên địa bàn huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên thuộc dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc phải hoàn thành trong tháng 3/2019.

Đẩy nhanh tiến độ Dự án Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc 01/03/2019

Những ngày này, tại các hạng mục thi công Dự án Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc không khí lao động hết sức sôi động, khẩn trương.

Khởi động Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc 30/09/2018

Ngày 30/9, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi động Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc với gói thầu được khởi động đầu tiên là CW02 gồm các hạng mục chính là cải tạo, nâng cấp lưu vực C, xây dựng 2 điều tiết cầu Tôn, cầu Sắt...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: