9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 1.076.000 người tham gia đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp

08/10/2020

Từ đầu năm đến nay, hoạt động bảo hiểm tiếp tục được Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương triển khai rộng khắp, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho các tầng lớp nhân dân và người lao động.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức để các chính sách
bảo hiểm nhanh chóng đến được với người dân

9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có gần 1.076.000 người tham gia đóng bảo hiểm các loại với tổng số tiền thu bảo hiểm 3.620,4 tỷ đồng, đạt 71,5% so với kế hoạch và tăng 9,29% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt 91,5% dân số. Công tác cấp sổ, thẻ bảo hiểm các loại được phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan theo đúng quy trình; công tác chi trả, nhất là trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được thực hiện đồng bộ, nhanh gọn và an toàn đến tận tay đối tượng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho trên 109.100 người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Để phát triển đối tượng tham gia các loại bảo hiểm, từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các chính sách bảo hiểm đến được với người dân. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện mô hình “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bám sát từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động người dân tham gia các loại bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình; phối hợp chặt chẽ với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát số học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường, nhất là các trường trung cấp, cao đẳng nghề, các trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, vận động các em tham gia bảo hiểm y tế. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt và vượt số thu được giao trong năm 2020.

Mai Hương

 

Các tin đã đưa ngày: