Đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

28/10/2020

UBND tỉnh đang hoàn thiện dự thảo trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo dự thảo, các nội dung điều chỉnh gồm: hệ thống đường vành đai, hình thành 05 tuyến đường vành đai (trong đó: vành đai 1, 2, 3 có chức năng là vành đai đô thị; vành đai 4, 5 có chức năng kết nối các trung tâm đô thị, công nghiệp và du lịch của tỉnh) để thống nhất giữa quy hoạch GTVT với các quy hoạch có liên quan.

Đối với hệ thống đường tỉnh sẽ cập nhật, rà soát quy mô hệ thống đường tỉnh giữa các đồ án quy hoạch đã được duyệt đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất, quy mô tối thiểu đạt đường cấp III đồng bằng; đồng thời, bổ sung quy hoạch một số tuyến đường, công trình giao thông đường bộ, cầu lớn vượt sông và một số nút giao khác mức; cập nhật, đặt số hiệu đường bộ của 17 tuyến đường tỉnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước về GTVT, quy hoạch và đầu tư xây dựng với tổng chiều dài khoảng 371,3km.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 19.405 tỷ đồng. Trong đó. nguồn vốn từ ngân sách Trung ương khoảng 1.785 tỷ đồng, ngân sách tỉnh khoảng 4.584 tỷ đồng, còn lại từ nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn khác khoảng 13.036 tỷ đồng.

Đề xuất điều chỉnh này, dự kiến sẽ được HĐND tỉnh quyết nghị tại kỳ họp cuối năm diễn ra vào tháng 12/2020.

Xem chi tiết dự thảo nghị quyết tại đây./.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: