Vui hè cùng an toàn giao thông năm 2015

01/07/2015

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa ban hành Kế hoạch "Vui hè cùng an toàn giao thông năm 2015".

Đối tượng chương trình hướng tới là học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên toàn quốc; đoàn viên, thanh niên.

Thông điệp gửi tới các đối tượng là "Nghe lời cha mẹ, chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông"; "Chúng em xây dựng văn hóa giao thông"; "Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ"; "Giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi là có tội với tương lai của con"; "An toàn giao thông vì tương lai đất nước".

Các hoạt động sẽ triển khai gồm tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi; xây dựng các panô, áp phích tuyên truyền trực quan; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại các khu dân cư, tại các khu vui chơi, các nhà văn hóa, thiếu nhi; tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, vui chơi, giải trí trong dịp nghỉ hè kết hợp với tuyên truyền về an toàn giao thông; các cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông và các kỹ năng điều khiển xe đạp điện, xe máy điện.

Đồng thời, tổ chức ký cam kết giữa phụ huynh học sinh với chính quyền địa phương về các nội dung: chấp hành những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, nhắc nhở, giáo dục và kiểm soát con cháu trong vấn đề chấp hành pháp luật an toàn giao thông; đề nghị nhà trường có biện pháp nhắc nhở, đưa ra những hình thức xử lý kỷ luật đối với các  học sinh vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông do các cơ quan chức năng xử lý thông báo về nhà trường.

Mục đích của các hoạt động là nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phổ biến văn hóa giao thông cho học sinh và phụ huynh học sinh; hướng dẫn, phổ biến các kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn; giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học đường, đặc biệt trong dịp nghỉ hè.

 Nguồn: chinhphu.vn

 

Các tin đã đưa ngày: