Công văn số 3219/UBND-NC2 về việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông 09/09/2011

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: