Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

29/07/2021

File đính kèm