Công văn số 1152/UBND-CN1 ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh

24/02/2021

File đính kèm