Thông báo số 28/TB-UBND ngày 29/01/2021 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phong trào giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 và giao thông nội đồng giai đoạn 2011-2020;...

01/02/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: