Công văn số 6705/UBND-CN1 ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh về việc kiểm soát hoạt động vận tải đảm bảo ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

07/09/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: