Công văn số 6106/UBND-CN1 ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc bảo đảm trật tự ATGT trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

12/08/2020
Các tin đã đưa ngày: