Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021

11/07/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: