Công văn số 761/UBND-CN1ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông

30/01/2019

File đính kèm