Công văn số 114/UBND-CN1 ngày 5/1/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xe chở khách, xe hợp đồng đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân trên địa bàn tỉnh

07/01/2019

File đính kèm