Quy định chức năng, nhiệm vụ Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thành, thị

22/08/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị 

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, huyện, thành, thị. Xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông; chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

Ban ATGT có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Báo cáo khẩn cấp Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Quyết định cũng quy định chế độ và phạm vi trách nhiệm của các cơ quan thành viên và từng thành viên Ban ATGT; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Văn phòng Ban.

Đặng Ngọc

Các tin đã đưa ngày: