Công văn số 4474/UBND-NC2 ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCTT, TKCN và đảm bảo cung cấp, sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

15/06/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: