Công văn số 2593/BXD-GD ngày 01/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020

10/06/2020

File đính kèm