Công văn số 4277/UBND-CN3 ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020

10/06/2020