Công văn số 19/PCTT&TKCN-VPTT ngày 11/5/2020 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020

13/05/2020

File đính kèm