Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

15/07/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: