Công văn 3962/UBND-CN2 ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về đôn đốc thực hiện các biện pháp an toàn điện trong mùa mưa bão và đảm bảo cung ứng điện các tháng cao điểm sử dung điện trên địa bàn tỉnh

04/06/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: