Thông báo số 71/TB-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019

28/03/2019

File đính kèm