Tập huấn công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai

26/06/2015

Vĩnh Phúc có 3 sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy và 152 km đê các loại. Để nâng cao ý thức, trách nhiệm và kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh, sáng 26/6, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức tập huấn công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai năm 2015.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về Nghị định 66 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống thiên tai; Quyết định số 44 của Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; Quyết định số 09 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc về chế độ thông tin, báo cáo, hội họp, chỉ đạo, phối hợp trong triển khai ứng phó với thiên tai. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm triển khai trong công tác phòng ngừa và xử lý sự cố do thiên tai gây ra; kinh nghiệm tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn... 

Đức Thiện

Các tin đã đưa ngày: