Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp và diễn tập ứng phó sự cố hồ đập, tìm kiếm cứu nạn

22/03/2019

Sáng 22/3, Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh họp phân công nhiệm vụ và triển khai một số công tác liên quan đến diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp huyện Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Tường và diễn tập ứng phó sự cố hồ đập, tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Đảo năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, nội dung diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp huyện Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Tường sẽ được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và sang thời chiến; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Dự kiến thời gian diễn tập huyện Sông Lô vào tháng 5/2019, huyện Lập Thạch tháng 8/2018, huyện Vĩnh Tường tháng 10/2019. 

Cuộc diễn tập ứng phó sự cố hồ đập, tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Đảo năm 2019 sẽ chia làm 2 giai đoạn: Tổ chức chuẩn bị phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thực hành sơ tán nhân dân, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố hồ đập. Thời gian diễn tập dự kiến diễn ra ngày 18/7/2019.

Cơ bản thống nhất với dự thảo phân công nhiệm vụ và kế hoạch tổ chức các cuộc diễn tập, các đại biểu cho rằng các cơ quan liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực và lực lượng địa phương trong xây dựng văn kiện, phương án diễn tập để các đơn vị bố trí phương tiện, thời gian hành quân hợp lý, không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông; sớm hỗ trợ huyện Tam Đảo lựa chọn địa điểm diễn tập ứng phó sự cố hồ đập, tìm kiếm cứu nạn để có kịch bàn hay nhất; nên sắp xếp lại thời gian tổ chức diễn tập phù hợp đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho các địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cần tăng cường quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về các cuộc diễn tập. 

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chủ động chuẩn bị và hỗ trợ điều kiện cần thiết cho các đơn vị tham gia diễn tập, nhất là việc bố trí cán bộ trực tiếp xuống hướng dẫn các địa phương sớm hoàn chỉnh hệ thống văn bản, kế hoạch, kịch bản diễn tập. Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ diễn tập và tổ chức diễn tập thử; xây dựng nội dung, đáp án xử lý tình huống A2; lên kế hoạch điều tiết giao thông trước, trong và sau diễn tập. Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế cùng các sở, ngành liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với cấp huyện thống nhất khung kịch bản, địa điểm diễn tập; cân đối kinh phí, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng một số khu vực diễn tập. Các huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Tường và Tam Đảo cùng với khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng văn kiện, diễn tập theo đúng hướng dẫn của cấp trên cần chủ động bố trí hoàn thiện cơ sở vật chất, bố trí lực lượng tham gia đầy đủ các bước cuộc diễm tập. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản theo phương châm tiết kiệm nhưng phải đạt hiệu quả cao, tránh phô trương, hình thức.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: