Tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai

00:00 26/01/2022

Thời gian qua, các ngành, địa phương trong tỉnh có nhiều nỗ lực trong đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy cũng như công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma tuý sau cai, góp phần tích cực bảo đảm an ninh trật tự cho phát triển kinh tế xã hội.

Các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được học nghề trước khi trở về hòa nhập xã hội

Năm 2021, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho 357 lượt người, trong đó có 211 đối tượng từ năm 2020 chuyển sang. Công tác cai nghiện, phục hồi tại Cơ sở cai nghiện được duy trì tốt từ khâu phân loại để có phác đồ điều trị hiệu quả đến việc tổ chức cho học viên tham gia lao động trị liệu, gia tăng cải thiện đời sống, học nghề, truyền nghề. Trong năm, Cơ sở đã đào tạo nghề mộc cho 70 đối tượng.

Công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được thực hiện chặt chẽ, trong năm, đã tổ chức cho 17 người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn đều có tổ công tác cai nghiện ma túy, trong đó có 372 tổ công tác hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Công tác rà soát, thống kê đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Lực lượng công an phối hợp với ngành y tế, các ngành chức năng đến từng nhà các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy để vận động, thuyết phục thực hiện kiểm tra, xét nghiệm nhằm xác định cụ thể tình trạng nghiện đối với từng trường hợp cụ thể, tiến hành thống kê, phân loại, đưa vào diện quản lý và lập hồ sơ cho đối tượng cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Việc triển khai điều trị thay thế bằng thuốc methadone tiếp tục được triển khai hiệu quả; nhận thức của người dân về điều trị methadone và sự chủ động tham gia điều trị bằng Methadone của người nghiện ngày càng tích cực. Trong năm 2021, 5 cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và thu dung 144 bệnh nhân mới, 39 bệnh nhân quay lại điều trị. Hiện 5 cơ sở này đang điều trị bằng methadone cho 724 bệnh nhân, đạt 90,5% chỉ tiêu. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều trị methadone được chú trọng, 5/5 cơ sở điều trị methadone đã triển khai đồng bộ phần mềm quản lý và cấp phát thuốc, góp phần giảm thủ tục hành chính và thời gian chờ uống thuốc cho bệnh nhân.

Chú trọng công tác quản lý sau cai nghiện, đến nay, toàn tỉnh đang duy trì hoạt động 6 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ngoài cộng đồng, góp phần tích cực trong công tác quản lý, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại địa bàn. Các cấp, ngành chức năng đã chủ động xây dựng và thực hiện nhiều chương trình nhằm lồng ghép việc cai nghiện, quản lý và tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng nghiện sau cai. Trong đó, tạo việc làm giúp người sau cai nghiện có thêm thu nhập, nâng cao cuộc sống tránh mặc cảm với xã hội; động viên người sau cai nghiện tham gia các phong trào đoàn thể, xã hội, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Đồng thời, lập hồ sơ quản lý tất cả các đối tượng ma túy đã hoàn thành cai nghiện; phân công cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thường xuyên gọi hỏi, răn đe; định kỳ hằng tháng đều có biên bản cảm hóa giáo dục yêu cầu các đối tượng ký cam kết không sử dụng ma túy và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nhờ đó, nhiều đối tượng đã chấp hành tốt, từ bỏ được ma túy.  

Hồng Yến

 

Hồng Yến