Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội

00:00 12/01/2022

Chiều 12/1, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ ưu tiên hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh người dân, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người dân gặp khó khăn; triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm không đứt gãy nguồn cung ứng nhân lực cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí 74.102 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ 741.930 lượt người sử dụng lao động; trên 43,7 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động; tăng cường các hoạt động vay vốn tạo việc làm; hướng dẫn và triển khai các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề; tăng cường đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động; tổ chức đào tạo trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề. Trong năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước đã tuyển mới gần 1,9 triệu người học, đạt khoảng 80% kế hoạch; tỷ lệ lao động qu đào tạo đạt 66%. Đến hết tháng 12/2021, cả nước có trên 16,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm trên 36% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, trong năm 2021, cả nước đã chi trả trên 26.400 tỷ đồng trợ cấp hằng tháng cho trên 1,2 triệu đối tượng, dành 170 tỷ đồng trợ cấp một lần cho khoảng 17.000 đối tượng. Đồng  thời, tiếp tục thực hiện xác nhận, công nhận người có công; thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, giảm nghèo, đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cả nước khoảng 2,23%, giảm 0,52% so với cuối năm 2020; tỷ lệ hộ cận nghèo còn khoảng 3,3%, giảm 0,34% so với cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm khoảng 4% và tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ước giảm 3% so với năm 2020.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, ngành Lao động, Thương binh & Xã hội tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và gắn với thực thi nghiêm pháp luật. Trong đó, ngành sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030, chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động nhằm ổn định và phát triển thị trường lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, thu hút lao động quay trở lại làm việc; thực hiện các giải pháp, chính sách giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề thích ứng với điều kiện sản xuất mới; thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, tiền lương, quan hệ lao động và an toàn, vệ sinh lao động; tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, công tác xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngành.

Đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Lao động, Thương binh & Xã hội trong năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu thời gian tới, ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các lĩnh vực công tác; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm lo các đối tượng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật và các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực trẻ em, hình thành hệ thống mạng lưới bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến cấp xã; tiếp tục xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình trợ giúp, hỗ trợ người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, hướng đến chuyển đổi số. Quan tâm, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện; kịp thời phát hiện tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

Trước mắt, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Lao động, Thương binh & Xã hội chăm lo tết an toàn, đầm ấm cho người dân, nhất là người có công và người nghèo.  

Hồng Yến

 

Hồng Yến