Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 08 -13/12/2021

00:00 03/12/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Sơn Bỉ

7:00

11:30

08/12

Tháo chuyển dây nguồn xuống hòm công tơ từ ĐZ cũ sang ĐZ mới, thu hồi ĐZ cũ

2

TBA Lưu Quang 2

13:30

16:30

08/12

Tháo chuyển dây nguồn xuống hòm công tơ từ ĐZ cũ sang ĐZ mới, thu hồi ĐZ cũ

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Khu Len

8:00

9:15

08/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

2

TBA Gò Dài

9:00

10:30

08/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

3

TBA Lòng Thuyền

13:30

15:00

08/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

4

TBA Hải Lựu

15:00

16:15

08/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

5

TBA Tân Lập

16:00

17:30

08/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

6

TBA Đồng Xuân

7:00

8:30

10/12

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới vào lộ B

7

TBA Xuân Hòa 3

6:30

8:00

09/12

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới vào lộ A

8

TBA Xuân Hòa 1

8:30

10:00

10/12

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới vào lộ B

9

TBA Đồng Quyền 2

10:00

11:30

10/12

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới vào lộ 2

10

TBA Vân Trục 6

13:00

14:30

10/12

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới vào lộ 2

11

TBA Xuân Hòa 7

14:30

16:30

10/12

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới lô D vào tủ

12

TBA Phương Khoan 3

6:00

7:30

12/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

13

TBA An Khang

8:00

9:30

12/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

14

TBA UB Yên Thạch

10:00

11:30

12/12

Thay hạt hút ẩm bị biến màu, quấn lại cáp đầu cực bị vỡ cách điện, VSCN TBA

15

TBAYên Thạch 2

11:15

12:45

12/12

Thay đầu cốt phía dưới CSV, thay hạt hút ẩm bị biến màu ,VSCN

16

TBA Tam Sơn 2

8:30

9:45

12/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

17

TBA Bình Sơn Thượng

10:00

11:15

12/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

18

TBA Phương Khoan 1

10:00

11:15

12/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

19

TBA Phương Khoan 4

10:00

11:15

12/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

20

TBA Chiến Thắng

11:00

12:30

12/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

21

TBA Phương Khoan 2

11:00

12:30

12/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

22

TBA Phương Khoan 6

11:00

12:30

13/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

23

TBA Cao Phong 7

6:00

7:15

13/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

24

TBA Khoái Thọ 2

6:00

7:30

13/12

Thay hạt hút ẩm bị biến màu, bổ xung dầu MBA, VSCN

25

TBA Đồng Vạy

7:00

8:30

13/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

26

TBA Đồng Vạy 2

13:00

14:15

13/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

27

TBA Khoái Trung

14:00

15:15

13/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

28

TBA Nam Giáp

15:00

16:15

13/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

29

TBA Khoái Thọ

15:00

16:30

13/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Tân Cương 1

7:00

17:30

08/12

Lắp xà, phụ kiện, căng dây lấy độ võng dây dẫn

2

TBA Tân Cương 3

7:00

12:30

08/12

Lắp xà, phụ kiện, căng dây lấy độ võng dây dẫn

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Ngã tư Tam Dương

7:40

12:00

10/12

Thực hiện thay dây bị nứt vỡ từ cột (2.3.4.5).1 đến (3.4).2, thay khóa néo vỡ 4.5, 4.6  và đấu nối vào TBA

2

TBA Vinh Thịnh 4

13:30

17:00

10/12

Thực hiện thay dây bị nứt vỡ từ cột 3.10 đến 3.11

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Vĩnh đoài 1

8:00

10:00

09/12

Thay khóa hãm dây vỡ hỏng

2

TBA thôn Yên lạc 2

9:30

11:00

09/12

Thay khóa hãm dây vỡ hỏng

3

TBA Hùng Vỹ 2

13:30

15:30

09/12

Thay khóa hãm dây vỡ hỏng

4

TBA Hùng Vỹ 3

15:00

16:30

09/12

Thay khóa hãm dây vỡ hỏng

5

TBA  Phương Nha 1

9:30

11:00

09/12

Thay khóa hãm dây vỡ hỏng

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Văn Song