Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng đề nghị thi hành án đối với 04 vụ việc

00:00 20/08/2021

Chi tiết phản ánh: Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng:

Nội dung 1: Đề nghị thi hành án đối với 04 vụ việc: ông Phạm Đức Chiến và bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên; ông Phạm Công Vinh và bà Hoàng Thị Sửu (là bố mẹ của bà Phạm Thị Bình) ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên; ông Đặng Văn Hùng ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch để bàn giao tài sản (02 tài sản) cho người mua trúng đấu giá.

Nội dung 2: Kiến nghị Công an thành phố Vĩnh Yên xem xét, giải quyết theo đơn trình báo ngày 20/4/2021 về việc bà Toan lợi dụng tiền đặt cọc để chiếm đoạt của ông Nguyễn Quốc Trường 150.000.000đồng.

Nội dung 3: Kiến nghị thực hiện Văn bản số 4926/UBND-KTN ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giải quyết đề nghị của UBND phường Bạch Hạc về việc bàn giao lại diện tích đất xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường đang xâm canh.

Nội dung 4: Tố cáo Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Tam Dương, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi vi phạm về giải quyết chậm thời hạn trả kết quả cấp Giấy chứng nhận QSDĐ của ông Phùng Viết Thắng ở đội 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội và ông Khương Văn Đang ở xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Nội dung 5: Tố cáo một số hộ dân xây dựng nhà cửa, công trình phụ trái phép trên đất nông nghiệp từ năm 2017 đến 2020 tại khu vực Hốc Và, thôn Man Để, xã Tam Hồng.

Nội dung 6: Kiến nghị UBND xã Tam Hồng và UBND huyện Yên Lạc tổ chức thực hiện Thông báo số 50/TB-UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện Yên Lạc về kết quả giải quyết tố cáo.

UBND tỉnh trả lời:

Nội dung 1: Giao Cục Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 2: Chuyển đơn đến Công an thành phố Vĩnh Yên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung 3: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, UBND xã Bồ Sao nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9342/UBND-NN5 ngày 11/12/2020. Báo cáo kết quả với UBND tỉnh, xong trong tháng 8/2021.

Nội dung 4: Chuyển đơn, giao Giám đốc Sở TN&MT giải quyết nội dung đơn của công dân theo thẩm quyền. Rà soát trình tự, thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giải quyết đảm bảo đúng thời hạn theo quy định và xử lý nghiêm đối với các trường hợp sách nhiễu, phiền hà đối với người dân.

Nội dung 5: Giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung 6: Giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo theo quy định.

 

Hán Thị Bích Hằng