Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc: Kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 31/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Bình Xuyên tại huyện Bình Xuyên...

00:00 18/01/2021

Chi tiết phản ánh:

Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc:

Nội dung 1: Kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 31/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Bình Xuyên tại huyện Bình Xuyên.

Nội dung 2: Tố cáo ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ Công ty cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2 chiếm đoạt 3.000 m2 đất công để xây dựng công trình gồm khu vui chơi và nhà hàng Phở Lý Quốc Sư;

Nội dung 3: Phản ánh một sổ sai phạm tại Dự án Cụm công nghiệp Yên Lạc và Dự án chợ - Trung tâm thương mại Yên Lạc;

Nội dung 4: Không đồng ý việc thu hồi, bồi thường khi Nhà nước thu hồi 78,7 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Yên Lạc của ông Nguyễn Văn Kim bà Nguyễn Thị Huệ thường trú ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (bà Dư Thị Bắc được ông Nguyễn Văn Kim và bà Nguyên Thị Huệ ủy quyền).

UBND tỉnh trả lời: Nội dung 1: Giao Thanh tra tỉnh đôn đốc các sở, ngành thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1411/UBND-NC2 ngày 05/3/2020, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định

Nội dung 2: UBND tỉnh đang xem xét, giải quyết theo quy định.

Nội dung 3: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 99/KL-TTr ngày 23/4/2019 về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Yên Lạc - Thăng Long chủ đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Yên Lạc và Dự án chợ - trung tâm thương mại Yên Lạc;

Nội dung 4: Yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8415/UBND-NN5 ngày 09/11/2020.

 

Hán Thị Bích Hằng