Ông Nguyễn Duy Cương cùng một số công dân ở thị trấn Yên Lạc: Phản ánh một số nội dung liên quan đến Dự án Quảng trường văn hóa huyện Yên Lạc

00:00 18/06/2020

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của công dân, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra, rà soát.

Hán Thị Bích Hằng