Ông Nguyễn Vinh Duyên, Cao Văn Giảng cùng một số công dân ở tô dân phố Tiến Thịnh, phường Tiền Châu: Đề nghị bãi nhiễm chức danh trụ trì chùa Thịnh Kỷ đối với nhà sư Thích Tâm Vượng và bàn giao giấy tờ cho nhân dân quản lý chùa

00:00 20/08/2020

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn đến Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết theo thẩm quyền và trả lời công dân.

Hán Thị Bích Hằng