Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

00:00 19/10/2021

Đặng Văn Ngọc