Vĩnh Phúc chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nữ

14:00 14/09/2017

Những năm qua, công tác cán bộ nữ của tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ nữ đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; phát huy tốt năng lực, vai trò, vị trí trong công tác, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn tỉnh có 21 sở, ban, ngành, 9 huyện, thành, thị và 137 xã, phường, thị trấn với tổng biên chế tính đến hết năm 2016 là 27.536 người. Trong đó có 17.998 cán bộ nữ, chiếm 65,3%; tỷ lệ nữ công chức cấp tỉnh, cấp huyện chiếm 30%, nữ viên chức sự nghiệp giáo dục, y tế chiếm 70%.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bình đẳng giới, góp phần nâng cao năng lực và vị thế của phụ nữ, tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện Đề án 03, Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác cán bộ nữ. Trong đó, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ được các cấp, ngành quan tâm thực hiện đồng bộ, coi đó như một chủ trương, biện pháp để tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Với sự quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ nữ khi được bổ nhiệm đã phát huy khả năng làm việc và tư duy độc lập, kiên trì tìm tòi cách mới, có khả năng dự báo tình huống và có ý thức tích cực, sáng tạo trong việc đưa ra các giải pháp thích hợp để giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị phụ trách.

Từ việc chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nữ của cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến các địa phương, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý các cấp đã tăng về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ 2011-2016, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội chiếm 23%, đại biểu HĐND tỉnh chiếm 14%, đại biểu HĐND huyện chiếm 19%, đại biểu HĐND cấp xã chiếm 18%. Nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ trúng cử tăng so với nhiệm kỳ trước với các tỷ lệ tương ứng là: 50%, 24%, 19,6%, 21,9%. Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 52 người; trong đó, cán bộ nữ có 5 đồng chí, chiếm 9,6%. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiếm 7,7%; cán bộ chủ chốt tỉnh là nữ chiếm 14,3%; tỷ lệ nữ là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh chiếm 13,7%; nữ cán bộ lãnh đạo là trưởng, phó phòng các sở, ngành và tương đương chiếm 23,2%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện chiếm 13%; cán bộ chủ chốt huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy là nữ chiếm 7,4%.  

Hồng Yến