Còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

14:00 14/09/2017

Hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện và thành phố thông minh, những năm qua, Vĩnh Phúc đã tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thông qua môi trường mạng.

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay, 100% các cơ quan, nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, 100% kết nối Internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; gần 100% cán bộ, công chức, viên chức có máy tính. Trung tâm Hạ tầng thông tin hoạt động ổn định, quản lý tập trung, bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, duy trì hoạt động của cả hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và chuyên ngành của các cơ quan đơn vị. Hết tháng 8/2017, Vĩnh Phúc có 1.975 thủ tục, dịch vụ được đăng tải trên Cổng Thông tin – Giao tiếp tỉnh và cổng thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương. Tuy nhiên, chủ yếu là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2. Mới có 5 dịch vụ, nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được triển khai tại các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông và Vận tải. 2 dịch vụ công mức độ 4 là cấp giấy phép lái xe quốc tế của Sở Giao thông Vận tải và dịch vụ cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Sở Tài chính. Ngoài ra, Sở Nội vụ đang vận hành thử nghiệm Cổng Thông tin dịch vụ công mức độ 3 tại địa chỉ http://dichvucong.vinhphuc.gov.vn, tích hợp trong phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị. Hiện hệ thống này triển khai 42 dịch vụ công, nhóm dịch vụ công.

Thực hiện Quyết định số 846 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tháng 10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3553 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án triển khai 42 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó có 34 dịch vụ công cấp tỉnh, 4 dịch vụ công cấp huyện, 4 dịch vụ công cấp xã. Hiện UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan triển khai 353 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã.


8 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc có 244 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trực tuyến

Là 1 trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh về triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, cuối năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông chính thức thực hiện việc cấp phép hoạt động xuất bản bản tin và cấp phép hoạt động ngành in - dịch vụ công mức độ 3 trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử, tại địa chỉ http//www.vinhphuc.gov.vn

Theo thống kê của Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, đến  nay, 100% cơ quan, đơn vị có xuất bản bản tin đều thực hiện việc đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng. Việc thực hiện cấp phép hoạt động xuất bản bản tin và cấp phép hoạt động ngành in trực tuyến trên môi trường mạng không chỉ tạo thuận lợi cho cơ quan hành chính nhà nước làm tốt công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt mà còn giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, công sức đi lại; kiểm tra, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Riêng đối với dịch vụ cấp phép hoạt động in, do số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này không nhiều (toàn tỉnh có trên 10 cơ sở in lớn), còn hạn chế trong việc tiếp cận CNTT và phần lớn đã được cấp phép trước khi Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nên từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở in nào thực hiện việc đăng ký cấp phép hoạt động in trên môi trường mạng.

Cũng như Sở Thông tin và Truyền thông, bắt đầu từ tháng 5/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến mức độ 3. Thế nhưng, trong 7 tháng cuối năm 2015, toàn tỉnh không có doanh nghiệp nào thực hiện việc đăng ký kinh doanh mới hoặc đăng ký thay đổi trực tuyến.

Ông Lê Văn Qúy, cán bộ phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Để tạo thuận lợi và giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiểu được lợi ích của việc đăng ký trực tuyến, thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp trong việc kê khai, làm các thủ tục, hồ sơ đăng ký qua mạng. Nhờ đó, từ năm 2016, số lượng doanh nghiệp thực hiện đăng ký mới và đăng ký cấp đổi thông tin qua mạng ngày càng tăng. Cụ thể, nếu năm 2016, toàn tỉnh mới có 46 lượt doanh nghiệp thực hiện đăng ký mới và đăng ký thay đổi thông tin qua mạng thì 8 tháng đầu năm 2017, con số này đã tăng lên 244 lượt doanh nghiệp.

Còn tại Sở Tư pháp, mặc dù không nằm trong danh sách 11 địa phương được Bộ Tư pháp chọn triển khai thí điểm Đề án “Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” nhưng để cải cách hành chính tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, năm 2015, Sở đã chủ động triển khai thực hiện Đề án này qua 3 phương thức: Trực tiếp đăng ký lý lịch tư pháp tại các địa phương, qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ trực tuyến.

Theo đánh giá của Sở Tư pháp, từ khi triển khai Đề án đến nay, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía các cá nhân, tổ chức bởi thủ tục đơn giản và thuận tiện hơn. Đặc biệt, từ tháng 5/2015, khi đơn vị triển khai mô hình “kiềng ba chân” giữa Sở Tư pháp - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Cục C53, Bộ Công an, công tác tra cứu xác minh, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp đã đáp ứng yêu cầu trong việc sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Tuy nhiên, trong số 3 phương thức triển khai trên thì dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến chưa tạo được hiệu ứng cao trong nhân dân, bởi người dân vẫn có thói quen đến trực tiếp các bộ phận tư pháp, hộ tịch để thực hiện việc thay đổi lý lịch tư pháp. Cùng với đó, trình độ hiểu biết về CNTT của người dân, nhất là tại các khu vực nông thôn thấp nên từ giữa năm 2016 đến nay, trung bình mỗi tháng, toàn tỉnh chỉ có từ 3-5 người đăng ký lý lịch tư pháp trực tuyến.

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến không chỉ giúp các cơ quan quản lý nhà nước cải cách nền hành chính công theo hướng chuyên nghiệp hiện đại mà còn giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp giảm được thời gian, chi phí đi lại và theo dõi, giám sát được đầy đủ quy trình giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở Vĩnh Phúc còn nhiều khó khăn, vướng mắc và không đảm bảo tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên nhân là do các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 không đồng đều, thủ tục hành chính có phạm vi triển khai rộng, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Mỗi dịch vụ công lại gắn với một thủ tục hành chính có thể thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoặc không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và có thể triển khai theo ngành dọc từ Trung ương xuống địa phương.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa và thực hiện các quy trình thủ tục hành chính, quy trình quản lý, điều hành tại các cơ quan nhà nước còn nhiều hạn chế, bất cập, ảnh hưởng nhiều đến quá trình xây dựng, triển khai các ứng dụng. Hiện Trung ương chưa có văn bản thống nhất, hướng dẫn, kiểm soát việc áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO kết hợp ứng dụng CNTT nên chưa triển khai thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu quốc gia ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử còn triển khai chậm. Các hệ thống thông tin triển khai từ các cơ quan Trung ương xuống địa phương còn hạn chế trong liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống tại địa phương. Hạ tầng CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng bộ. Nguồn nhân lực chuyên sâu về CNTT, nhất là lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin còn ít; trình độ ứng dụng CNTT của người dân, doanh nghiệp còn thấp. Đặc biệt, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị còn chưa quyết tâm, quyết liệt trong triển khai dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng nền tảng chính quyền điện tử nói chung.

Để sớm đạt mục tiêu hoàn chỉnh 100% dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục bổ sung các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, Vĩnh Phúc đang đầu tư xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung LGSP của tỉnh, kết nối, liên thông với hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương NGSP theo kiến trúc chính quyền điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về lợi ích của việc triển khai, ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định về chuẩn hóa thông tin đầu vào, đầu ra, chuẩn hóa các chỉ số báo cáo, thống kê…trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo tiêu chuẩn chung phục vụ các hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT.

Cùng với đó, tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiến hành tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 liên quan đến các thủ tục hành chính triển khai tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa. Xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh. Đưa các tiêu chí về cung cấp dịch vụ công trực tuyến vào xét thi đua ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính hằng năm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển CNTT; tổ chức các đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về CNTT.

Thanh Nga