Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT, ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người...

14:00 24/08/2015

Lê Duyên