Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo

00:00 18/01/2022

UBND huyện Tam Đảo ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 25 ô đất tại khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Đảo. Địa chỉ: Thị trấn Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

2. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá QSDĐ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo (Thị trấn Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc).

3. Thông tin tài sản đấu giá:

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản.

5. Hồ sơ đăng ký của tổ chức bán đấu giá bao gồm:

- Văn bản đề nghị được thực hiện bán đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị gồm có: Về cơ sở vật chất, kinh nghiệm của Giám đốc, số lượng đấu giá viên, đội ngũ lao động, chấp hành chính sách thuế, kinh nghiệm tổ chức, tài khoản giao dịch, các thông tin khác;

- Phương án đấu giá;

- Thù lao dịch vụ, dự toán chi phí tổ chức thực hiện đấu giá phù hợp.

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 21/01/2022 (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo (Thị trấn Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc).

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY.

 

 

Đặng Văn Ngọc