Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quản lý thuê bao di động trả trước

00:00 22/06/2018

Nội dung phản ánh, kiến nghị:

- Khi tổ chức, cá nhân nhận được đề nghị từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trong việc phối hợp tổ chức phát SIM, tặng SIM thuê bao di động miễn phí cho công nhân, học sinh, sinh viên hoặc người dân trên địa bàn tỉnh.

- Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân bán SIM đã được đăng ký, kích hoạt sẵn thông tin thuê bao của người khác (thông tin thuê bao không chính chủ).  

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Số điện thoại: 0211.3846.477.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị; 

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Minh Hiển