* Thông tin chung: 

- Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo

- Địa chỉ: Km9, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211 3853 035 – Fax: 0211 3853 035

* Nội dung công bố danh mục dự án:

- Tên bên mời chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo

- Tên công trình: Kiên cố hoá 05 tuyến kênh xã Thiện Kế - huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

- Tên gói thầu xây lắp: Kiên cố hóa 02 tuyến kênh N1-4 Hồ Hương Đà và kênh N5 Hồ Gia Khau

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Thời gian bán HSMT từ: 14h00 ngày 11 tháng 12 năm 2014 đến 8h00 ngày 15 tháng 12 năm 2014 (Trong giờ hành chính)

- Địa điểm bán HSMT: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đ

- Địa chỉ nhận HSĐT: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo

- Thời điểm đóng thầu: 8giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2014

HSĐT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam) ngày 15 tháng 12 năm 2014 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐT tới tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên./.