* Thông tin chung: 

- Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo

- Địa chỉ: Km9, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211 3853 035 – Fax: 0211 3853 035

* Nội dung công bố danh mục dự án:

- Tên bên mời chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo

- Tên công trình: Kiên cố hoá các tuyến kênh loại III xã Hương Sơn - huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Gói thầu số 1 – Cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn)

- Nguồn vốn: Vốn các công trình kiên cố hoá kênh mương thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

- Thời gian bán HSYC từ: 14h00 ngày 02 tháng 12 năm 2014 đến 14h00 ngày 07 tháng 12 năm 2014 (Trong giờ hành chính)

- Địa điểm bán HSYC: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000đ

- Địa chỉ nhận HSĐX: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo

- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 12 năm 2014

HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam) ngày 07 tháng 12 năm 2014 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tam Đảo kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên./.