Hội đồng Xét tuyển công chức năm 2021 của tỉnh ban hành Thông báo số 303/TB-HĐ về kết quả kiểm tra hồ sơ, danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh dự xét tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.