Thực hiện văn bản số 133/TB-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thị Tuyến, Trưởng Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin Sởi- Rubella tại cuộc họp cấp tỉnh ngày 16/9/2014, Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thông báo thời gian, địa điểm tổ chức tiêm chủng mở rộng vắc xin Sởi- Rubella trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:  

* Đợt I: Tổ chức tiêm cho trẻ từ 1-5 tuổi (trẻ sinh từ 01/01/2009 đến 31/8/2013):

- Thời gian triển khai: Từ 13/10/2014 đến 31/10/2014.

- Địa điểm tổ chức tiêm: tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện:

+ Từ ngày 13/10 -17/10/2014: Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên;

+ Từ ngày 20/10 - 24/10/2014: Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương;

+ Từ ngày 27/10 - 31/10/2014: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo.

* Đợt II: Tổ chức tiêm cho trẻ từ 6 - 10 tuổi (trẻ sinh từ 01/01/2004 đến 31/12/2008)

- Thời gian triển khai: từ 17/11 - 5/12/2014.

- Địa điểm tổ chức tiêm: tại các trường tiểu học.

- Thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện:

+ Từ ngày 17/11 - 21/11/2014: Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên (không tổ chức tiêm chủng trong 02 ngày 19/11 và 20/11);

+ Từ ngày 24/11 - 28/11/2014: Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương;

+ Từ ngày 01/12 - 05/12/2014: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo.

 Đợt III: tổ chức tiêm cho trẻ từ 11 -14 tuổi (trẻ sinh từ 01/01/2000 đến 31/12/2003)

- Thời gian triển khai: Từ 12/01/2015 - 30/01/2015.

- Địa điểm tổ chức tiêm: tại các trường trung học cơ sở.

- Thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện:

+ Từ ngày 12/01 - 16/01/2015 : Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên;

+ Từ ngày 19/01 - 23/01/2015: Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương;

+ Từ ngày 26/01 - 30/01/2015: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo.

(Nguồn: Thông báo số 73/TB-SYT ngày 01/10/2014 của Sở Y tế)