Sign In
Document
Alternate Text

Chiều 28/6, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra việc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đền Đỗ Khắc Chung, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn
làm việc với lãnh đạo địa phương và BQL đền Đỗ Khắc Chung

Đền Đỗ Khắc Chung tại làng Quan Tử, xã Sơn Đông  là 1 trong 22 di tích nằm trong danh mục di tích được tu bổ, chống xuống cấp năm 2022 theo Quyết định số 170/2022 của UBND tỉnh. Đền được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIV trên nền lớp học cũ dùng làm nơi dạy học cho nhiều thế hệ con em dân làng Quan Tử - ngôi làng nổi tiếng có truyền thống hiếu học. Dù có niên đại lâu đời, về cơ bản, công trình vẫn giữ được khá nguyên vẹn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết, biến động lịch sử, một số hạng mục công trình đã xuống cấp cần tu bổ, tôn tạo.

Nhấn mạnh việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa nói chung, trong đó có di tích lịch sử quốc gia đền Đỗ Khắc Chung là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống khoa bảng của tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu UBND huyện Lập Thạch và xã Sơn Đông xác định rõ quy mô, hiện trạng của di tích gốc, làm căn cứ để tu bổ, tôn tạo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tăng cường vai trò quản lý nhà nước về di tích, nhất là các di tích lịch sử cấp quốc gia. Với di tích đền Đỗ Khắc Chung là công trình còn lưu giữ được vẻ đẹp kiết trúc nghệ thuật, đồng chí Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại quy hoạch, đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo theo hướng đầu tư bài bản, quy mô, trên nguyên tắc giữ gìn và bảo tồn các hạng mục hiện có. Xã Sơn Đông nghiên cứu đề xuất với hội chuyên ngành công nhận một số cây trong khuôn viên đền là cây di sản Việt Nam.

Ngọc Anh