Sign In
Document
Alternate Text

Chiều 24/1, Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2021, toàn ngành Thanh tra tiến hành 82 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính tại 238 đơn vị, ban hành 72 kết luận thanh tra; 382 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.859 tổ chức, cá nhân, ban hành 221 kết luận và 948 quyết định xử phạt. Nội dung các cuộc thanh tra tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm như đầu tư xây dựng, đất đai, tài chính ngân sách, giao thông vận tải...Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước ở 3 cấp đã tiếp 5.104 lượt công dân, tiếp nhận 2.089 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo. Riêng về công tác phòng chống tham nhũng, trong năm, các lực lượng chức năng đã thụ lý 5 vụ tham nhũng, với 7 bị can, giảm 4 vụ so với năm 2020.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Thanh tra đạt được trong năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu trong năm 2022, toàn ngành tiếp tục khắc phục những khó khăn, cụ thể hóa các nội dung, nhất là các nhiệm vụ mới, đó là xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra diện rộng; việc tổ chức thực hiện 5 nhiệm vụ đã ký cam kết với BTV Tỉnh ủy; việc gắn kế hoạch thanh tra với công tác kiểm điểm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy. Chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh tra. Tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất, bảo đảm tiến độ thanh tra diện rộng. Tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thanh tra, bảo đảm chất lượng các cuộc thanh tra.

Thanh Nga