Sign In
Document
Alternate Text

Những năm qua, Vĩnh Phúc là địa phương đi đầu trong cả nước về đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm. Từ thời Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - người mở đường cho tư duy đổi mới nông nghiệp với việc ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TU “Về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã hiện nay”. Tiếp bước đường lối đổi mới của các bậc tiền nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách đột phá, sáng tạo, trong đó có Quy định số 371-QĐ/TU  về việc giao nhiệm vụ đánh giá cán bộ bằng sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ: Tỉnh Vĩnh Phúc luôn coi trọng công tác cán bộ. Việc đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định tới toàn bộ các khâu trong công tác cán bộ và đây cũng là khâu cuối cùng trong quy trình giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 371 về việc giao nhiệm vụ đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đồng thời cũng ban hành Hướng dẫn và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho 3 nhóm đối tượng là: Ban Thường vụ gắn với cá nhân Bí thư, Chủ tịch UBND 9 huyện, thành ủy; 13 cơ quan đơn vị khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 6 giám đốc sở.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đây là một bước đột phá trong công tác đánh giá cán bộ; khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ chung chung, hình thức như trước đây. Việc giao nhiệm vụ được thực hiện thận trọng, chặt chẽ có tác dụng thúc đẩy người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải có tư duy khoa học trong chỉ đạo điều hành đặc biệt luôn phải năng động, sáng tạo, trăn trở để tìm giải pháp biện pháp thực hiện nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao Quyết định giao nhiệm vụ năm 2022
cho các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng và MTTQ tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Huyến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo là một trong 6 Sở thực hiện thí điểm việc giao nhiệm vụ, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Nhiệm vụ Sở Giáo dục và Đào tạo được giao là xây dựng, hoàn thiện Đề án phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 để trình BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết. Sở đã tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2015; phối hợp với Viện Khoa học giáo dục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn phản biện Đề án phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Sở đã tổ chức 9 hội thảo với lãnh đạo các cơ sở giáo dục, 5 hội thảo khoa học với các chuyên gia; xin ý kiến Bộ giáo dục và Đào tạo, các sở ngành, các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Giáo dục của tỉnh. Sở cũng đã có Tờ trình số 192 trình UBND tỉnh dự thảo đề án và dự thảo nghị quyết. Cùng với đó, năm 2021, thực hiện chương trình hành động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Sở được giao 8 nhiệm vụ và đã cơ bản hoàn thành. Thực hiện chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Sở được giao 22 nhiệm vụ, kết quả đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2021 các nhiệm vụ khác đã báo cáo hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, đề án và đang triển khai thực hiện. Với những nỗ lực, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã được Hội đồng tư vấn khối chính quyền chấm điểm và đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2021, 9 huyện, thành ủy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được giao 4 nhóm nhiệm vụ với 18 chỉ tiêu cụ thể về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự. Qua đánh giá kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao, huyện Tam Đảo là địa phương đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đồng chí Đinh Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo chia sẻ, để hoàn thành các nhóm nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao, cả hệ thống chính trị của huyện đã tích cực vào cuộc. Ban Thường vụ huyện ủy giao nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, đơn vị, địa phương liên quan, định kỳ hằng tháng, hằng quý Ban Thường vụ huyện ủy họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ theo chỉ tiêu được giao. Với những nỗ lực, sát sao trong chỉ đạo, quyết liệt trong thực hiện, năm 2021, huyện Tam Đảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị với tỷ lệ kết nạp đảng viên vượt 15% so với chi tiêu được giao; thành lập mới được 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp; là 1 trong 2 địa phương đạt chỉ tiêu chỉ đạo Ban Dân vận cấp ủy tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng dự án. Về kinh tế - xã hội, huyện Tam Đảo là địa phương có dự án hoàn thành bảo đảm chỉ tiêu giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; có chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công cao với tỷ lệ giải ngân đạt 90,3%. Đặc biệt đối với chỉ tiêu khó liên quan tới đất đai, huyện Tam Đảo cũng là đơn vị dẫn đầu với việc hoàn thành 100% chỉ tiêu chỉ đạo xử lý giải quyết xong các vụ việc vi phạm mới về đất đai; vượt 0,8% chỉ tiêu giải quyết các vụ việc vi phạm đất đai còn tồn đọng; vượt chỉ tiêu 2 vụ xử lý cao điểm về đất đai. Với thành tích đạt được trong thực hiện các nhóm nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể, Hội đồng tư vấn khối Đảng và Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy đã xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với đồng chí Bí thư huyện ủy và hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo. 

Mặc dù là năm đầu tiên thực hiện thí điểm, song việc đánh giá đối với cán bộ được giao chỉ tiêu nhiệm vụ được Vĩnh Phúc thực hiện theo quy trình bài bản, chặt chẽ. Cán bộ trong diện thực hiện giao nhiệm vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký chỉ tiêu nhiệm vụ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan tham mưu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm và tình hình thực tiễn của đơn vị để điều chỉnh bổ sung và chính thức giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, đồng thời cũng là giao nhiệm vụ cho người đứng đầu.

Định kỳ hằng quý, cơ quan, đơn vị và cán bộ được giao chỉ tiêu nhiệm vụ phải báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, kịp thời chỉ đạo đối với những vướng mắc, phát sinh. Để đánh giá cán bộ bằng sản phẩm Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá và đề xuất xếp loại cán bộ. Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và tự đánh giá, tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, Hội đồng tư vấn xét thẩm định tổ chức đánh giá và đề xuất mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho các tiêu chí định lượng đã được quy định tại Quy định số 371. Kết thúc việc chấm điểm và trên cơ sở đề xuất của Hội đồng tư vấn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét quyết định định mức xếp loại cán bộ đối với việc thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Huyện Tam Đảo là đơn vị dẫn đầu hoàn thành các chỉ tiêu chỉ đạo xử lý giải quyết các vụ việc vi phạm liên quan tới đất đai

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là năm đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện thí điểm việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân song ý nghĩa, tác dụng và kết quả đạt được rất tốt. Việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tạo áp lực cần thiết, giúp người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, do đó, nhiều việc khó được thực hiện, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao; tất cả các đồng chí được giao nhiệm vụ đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm 2022 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm phải bảo đảm nguyên tắc bám sát vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn những việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ, việc tồn tại nhiều năm chưa giải quyết được hoặc không muốn giải quyết do tâm lý sợ trách nhiệm nhưng phải thực hiện; khuyến khích các nhiệm vụ cụ thể hóa quan điểm mới, giải pháp mới được nêu trong các nghị quyết của BCH TW Đảng, Bộ Chính trị vào thực tế của tỉnh; tiếp tục giao những việc còn dở dang, chưa hoàn thành trong năm 2021 để thực hiện đến tận cùng.

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng đối tượng giao nhiệm vụ đến 4 nhóm cơ quan, đơn vị là nhóm các cơ quan quản lý nhà nước gồm 12 giám đốc Sở, ngành; nhóm các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; nhóm Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nhóm các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Về nhiệm vụ giao năm 2022 cho các nhóm đối tượng, ngoài việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, chú trọng việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; giao nhiệm vụ trọng tâm là những việc khó, những việc mới, đòi hỏi sự bản lĩnh, sáng tạo, kinh nghiệm và quyết tâm cao của người đứng đầu. Cụ thể, đối với các ban xây dựng Đảng, giao 3 nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, giao mỗi cơ quan 3 nhiệm vụ gắn với 3 nội dung về xây dựng đảng; xây dựng chính quyền; phát triển kinh tế - xã hội. Đối với khối Nhà nước, mỗi sở, ngành được giao 5 việc khó nhằm tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước để có sản phẩm cụ thể. Đối với cấp huyện, bổ sung thêm chỉ tiêu về “tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất” trên địa bàn, đây là chỉ tiêu tổng hợp và quan trọng để đánh giá hiệu quả điều hành kinh tế. Giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án có tính khả thi hơn trên cơ sở căn cứ vào tiến độ triển khai thực hiện thực tế để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

Có thể khẳng định, sau một năm thực hiện, việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm của Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả khả quan. Nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đã đạt và vượt kế hoạch được giao với những kết quả ấn tượng. Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, kết nạp được 2.101 đảng viên/2.000 chỉ tiêu được giao; thành lập mới 24 tổ chức đảng trong doanh nghiệp; vượt 5 tổ chức so với kết quả thực hiện của cả nhiệm kỳ trước. Về phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt cao góp phần vào thành công chung của tỉnh. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ được nâng lên rõ rệt, nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, quyết liệt trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được giám đốc các sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện mạnh dạn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đức Hiền