Sign In
Document
Alternate Text

 Chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu, là mục tiêu hàng đầu của các ngành, địa phương trong giai đoạn hiện nay. Chia sẻ với phóng viên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử trước thềm năm mới, lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải đều khẳng định luôn sẵn sàng tâm thế cho chuyển đổi số.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hoàng Long Biên: Chuyển đổi số sẽ tạo đột phá cho ngành Giao thông phát triển

Giao thông vận tải là một trong 8 lĩnh vực hàng đầu được Đảng, Nhà nước ưu tiên phát triển chuyển đổi số. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, việc chuyển đổi số của ngành sẽ tập trung ở 6 nội dung, gồm: Xây dựng khung kiến trúc tổng thể giao thông thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành; xây dựng dashboard (bảng điều khiển dữ liệu để quản lý thông tin trực quan) phát triển ngành; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển các doanh nghiệp công nghệ số và tìm kiếm các giải pháp đối với từng bài toán, vấn để đặt ra cụ thể của ngành Giao thông Vận tải.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, của Bộ Giao thông Vận tải về chuyển đổi số, ngành Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc đã và đang tạo môi trường pháp lý thuận lợi, sẵn sàng thử nghiệm và áp dụng các giải pháp công nghệ mới, thúc đẩy hoàn chỉnh môi trường làm việc số. Hiện Sở đang thực hiện 100 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 66 dịch vụ mức độ 3,4, bảo đảm cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện thủ tục hành chính một cửa liên thông. 100% văn bản, hồ sơ công việc được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường mạng. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý giao thông vận tải. Đến ngày 31/12, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp lắp đặt xong hệ thống camera giám sát hành trình cho 835 đầu xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải theo Nghị định số 10 của Chính phủ để giám sát hành trình và kịp thời có các biện pháp xử lý đối với xe ô tô vi phạm. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, bảo đảm theo đúng lộ trình chuyển đổi số của Bộ Giao thông Vận tải.

Đồng thời, áp dụng phần mềm quản lý cầu Trung ương và địa phương, phần mềm quản lý tài sản hạ tầng giao thông giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về cầu, đường bộ trên địa bàn tỉnh; áp dụng hệ thống GovOne trong công tác duy tu, bảo dưỡng công trình đường bộ tại Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, giúp quản lý giám sát tập trung, trực tuyến, khách quan công tác hiện trường cũng như kết quả tuần đường, tuần kiểm, sửa chữa, bảo trì đường bộ. 

Để đáp ứng tốt yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số, thời gian tới, ngành Giao thông Vận tải tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chính quyền điện tử, bảo đảm làm việc chuyên nghiệp trên môi trường mạng; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai đề án mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số; nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, xây dựng phòng họp trực tuyến; áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về giấy phép lái xe; hệ thống giám sát phương tiện kinh doanh vận tải; phần mềm quản lý, điều hành xe buýt nhằm giúp hành khách chủ động nắm bắt được vị trí phương tiện và thực hiện thanh toán điện tử khi sử dụng phương tiện công cộng.

Ông Phạm Quang Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ động tham mưu UBND tỉnh bảo đảm nguồn lực cho chuyển đổi số

Xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số, nhất là để cụ thể hóa chủ trương, định hướng và giải pháp chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đáp ứng cho nhiệm vụ này. Hiện 100% cán bộ, công chức, viên chức đã áp dụng tốt phần mềm quản lý văn bản và tất cả văn bản đi/đến cơ quan đều triển khai trên hệ thống phần mềm.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số được thực hiện trong tất cả các nhiệm vụ chuyên môn của Sở. Các phần mềm nền tảng như: Phần mềm quản lý văn bản, hòm thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa và các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn mang lại hiệu quả tích cực. Cổng thông tin điện tử được duy trì thường xuyên, cung cấp đầy đủ các thông tin hoạt động, các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Sở.

 

Đến nay, Sở đã triển khai 59 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó có 50 thủ tục hành chính đăng ký và thành lập doanh nghiệp mức độ 4, 9 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam mức độ 3. Ngoài ra, Sở đã chuẩn hóa, số hóa hồ sơ tài liệu đăng ký doanh nghiệp của tỉnh giúp việc quản lý, tra cứu, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời; duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến làm việc.

Để cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện các nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện; bảo đảm kinh phí đầu tư công cho hoạt động chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, Sở sẽ xây dựng và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về hỗ trợ doanh nghiệp liên quan tới các hoạt động như: Hỗ trợ phát triển kinh tế, hỗ trợ về quản lý và phát triển doanh nghiệp; các chương trình xúc tiến, hướng dẫn về các quy định liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Xây dựng, đưa vào vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu về phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh nhằm tạo ra kênh thông tin phản ánh của tổ chức, doanh nghiệp, người dân với các cấp chính quyền; nâng cao hiệu lực quản lý, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân. Cùng với đó, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu của ngành theo dạng dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của tỉnh hoặc hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thanh Hà: Quyết tâm tạo dấu ấn mới trong chuyển đổi số

Với tâm thế sẵn sàng cho chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính tỉnh Vĩnh Phúc, những năm qua, Sở Xây dựng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động; nâng cấp toàn bộ hệ thống máy tính với cấu hình cao, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường công tác cải cách hành chính, cắt giảm trên 10% thủ tục không cần thiết, giảm thời gian thực hiện từ 30 - 50% so với thời gian quy định của pháp luật về xây dựng; 100% các thủ tục hành chính được giải quyết liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông qua phần mềm một cửa dùng chung, trong đó có trên 90% thủ tục hành chính mức độ 3,4. Công khai tất cả các kế hoạch, quy hoạch, đề án về xây dựng, phát triển đô thị trên Cổng thông tin điện tử Sở, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và trang thông tin của Bộ Xây dựng.

Thực hiện Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 1004 của Bộ Xây dựng “Về việc phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”, đầu năm 2022, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm 100% dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực xây dựng được thực hiện mức độ 3, 4. Đồng thời, đưa việc tra cứu thông tin về quy hoạch, về các dự án phát triển đô thị, các dự án bất động sản…được thực hiện ở mọi lúc mọi nơi trên các thiết bị di động có kết nối internet; các thông tin được tra cứu về quy hoạch, kiến trúc sẽ được cung cấp dưới dạng mô hình 3D và kết hợp một số tiện ích khác.

Trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, tiến tới bãi bỏ các quy định gửi hồ sơ thiết kế in giấy đến cơ quan Nhà nước để thẩm định; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chỉ cần gửi file mềm có dấu và chữ ký điện tử; áp dụng rộng rãi mô hình hóa thông tin công trình (BIM). Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nhằm giúp cơ quan quản lý Nhà nước và chính doanh nghiệp biết được nhu cầu tiêu thụ và biến động giá theo quý, thậm chí là theo tuần đối với từng loại vật liệu xây dựng.

Ông Nguyễn Tất Sáng, Giám đốc Viễn thông Vĩnh Phúc: Hạ tầng viễn thông sẵn sàng cho chuyển đổi số

Cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi số ở địa phương, từ năm 2015, sau khi Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT về triển khai ứng dụng dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ triển khai Chính phủ điện tử được ký kết, VNPT Vĩnh Phúc đã tích cực hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận từ việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại đến chủ động đưa các dịch vụ viễn thông, CNTT ứng dụng rộng rãi trên địa bàn.

Đặc biệt, để đáp ứng mức độ sẵn sàng cao nhất cho chuyển đổi số, VNPT Vĩnh Phúc đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng mạng di động với hàng trăm điểm trạm 3G, 4G đến 100% các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp và trên 170.000 hộ gia đình. Lắp đặt hệ thống wiffi miễn phí, hệ thống cáp quang với tốc độ mạng lõi lên đến hàng trăm Gb, bảo đảm cung cấp các nền tảng hạ tầng ở mọi cấp độ trên phạm vi toàn tỉnh. Đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác góp phần phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các địa phương. Triển khai các hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Cung cấp đa dạng nhiều dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin tiên tiến của thế giới, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng của nhân dân như: Internet cáp quang FTTH/FiberVNN, truyền hình tương tác IPTV/MyTV, chữ ký số VNPT-CA, giám sát hành trình VNPT-Tracking, các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền Internet, phần mềm quản lý ngành y tế, giáo dục, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử; các phần mềm: Quản lý thu phí đường bộ (VNPT-ITS), du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh, quản lý đất đai, quản lý nhân sự và tiền lương (VNPT HRM). Đồng thời, chuẩn bị sẵn nguồn lực để cùng tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số tại các địa phương; phối hợp và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số. Đẩy nhanh việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh để đưa vào sử dụng ngay sau Tết nguyên đán Nhâm Dần nhằm kết nối, phân tích dữ liệu, thông tin của tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, giúp lãnh đạo tỉnh quản lý, điều hành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung giới thiệu và sớm triển khai tới các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về giải pháp E cabinet - giải pháp quản lý văn bản tích hợp ký số điện tử, hệ thống phòng họp không giấy tờ, giúp tiết kiệm chi phí, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện.

Thanh Nga