Sign In
Document
Alternate Text

Là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, với nhiều cách làm sáng tạo, sau 1 năm triển khai thực hiện, Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả khả quan. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ vượt kế hoạch được giao, nhất là các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cho 3 nhóm đối tượng: Ban thường vụ gắn với cá nhân bí thư, chủ tịch UBND 9 huyện, thành ủy; 13 cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; giám đốc 6 sở.

Việc giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi, đảng bộ giúp Vĩnh Phúc vượt chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2021

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, ngay sau khi các quy định, hướng dẫn, quyết định về giao nhiệm vụ bằng sản phẩm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; 9/9 huyện, thành phố thành lập ban chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu. Đối với nhiệm vụ phát triển đảng, ngay từ đầu năm, từng địa phương đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho từng chi, đảng bộ.

Chẳng hạn như tại huyện Yên Lạc, để mỗi năm kết nạp mới từ 180 đảng viên trở lên theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Ban tổ chức huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; tổ chức ký cam kết, coi đây là căn cứ xếp loại thi đua của từng chi, đảng bộ cuối năm. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; cử từng đồng chí đảng viên theo dõi, giúp đỡ, vận động quần chúng ưu tú phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhờ đó, trong năm 2021, Yên Lạc đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra và phát triển được 4 tổ chức cơ sở đảng trong khối doanh nghiệp tư nhân, vượt chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số tổ chức đảng trong doanh nghiệp hiện có lên 9 tổ chức với hàng trăm đảng viên.

Đối với công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, nhờ nhận thức của người đứng đầu về công tác xây dựng đảng được nâng lên và hoạt động của tổ chức đảng phát huy hiệu quả nên số doanh nghiệp có tổ chức đảng ngày càng tăng. Nhiều doanh nghiệp đã vượt xa chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Tại Công ty cổ phần KEHIN, năm 2021, Chi bộ công ty đặt mục tiêu kết nạp 2 đảng viên mới nhưng đến quý II, công ty đã hoàn thành chỉ tiêu và đến hết năm kết nạp được 7 đảng viên mới, vượt 5 chỉ tiêu so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần KEHIN cho biết: Chi bộ Công ty cổ phần KEHIN được thành lập từ năm 2018, với 3 đảng viên. Hơn 3 năm qua, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động về công tác đảng, chi ủy luôn chủ động bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của công ty, tích cực cùng ban lãnh đạo bàn thảo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, đồng hành cùng toàn thể cán bộ, công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Ban Giám đốc trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất, kinh doanh; duy trì sinh hoạt đều đặn, nghiêm túc theo đúng quy định, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chưa đúng về tư tưởng. Tăng cường theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú. Nhờ đó, sau 3 năm thành lập, chi bộ đã kết nạp được 26 đảng viên; nhiều quần chúng ưu tú có mong muốn, nguyện vọng vào Đảng.

Với nhiều cách làm sáng tạo, sau 1 năm thực hiện giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, 100% các huyện, thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng, với 1.804 đảng viên mới, vượt 64 đảng viên so với chỉ tiêu giao. Về chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, toàn tỉnh thành lập mới 24 tổ chức đảng, vượt 5 tổ chức so với cả nhiệm kỳ 2016-2020; 100% huyện, thành ủy đều đạt, vượt chỉ tiêu.

Nhằm tạo ra những đột phá mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ngày 12/1 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho 4 nhóm cơ quan, đơn vị. Trong đó, nhóm các ban xây dựng Đảng được giao 3 nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới. Nhóm MTTQ và các đoàn thể, giao mỗi cơ quan 3 nhiệm vụ gắn với 3 nội dung về xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; phát triển kinh tế - xã hội. Nhóm cơ quan quản lý nhà nước, mỗi sở, ngành được giao 5 việc khó nhằm tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước để có sản phẩm cụ thể. Nhóm các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc bổ sung thêm chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn - đây là chỉ tiêu tổng hợp và quan trọng để đánh giá hiệu quả điều hành kinh tế.

Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ này, Vĩnh Phúc sẽ tạo ra bước tiến mới trong công tác cán bộ - một trong 3 khâu đột phá chiến lược được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thanh Nga