Sign In
Document

CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

TỈNH VĨNH PHÚC

Sáng 18/1, UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Vũ Chí Giang Tỉnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Bộ Tư pháp; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Văn phòng Sở Tư pháp

Năm 2021, ngành Tư pháp Vĩnh Phúc đã hoàn thành kế hoạch đề ra với việc thẩm định 93 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, tham gia ý kiến vào 111 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra 56 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh, huyện ban hành; kiểm tra, rà soát hơn 700 văn bản phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được duy trì thường xuyên. Trong năm, Sở Tư pháp đã nghiên cứu hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết 24 vụ việc phức tạp liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính; nghiên cứu hồ sơ và tư vấn giải quyết 33 lượt vụ việc phức tạp cho các sở, ngành và UBND cấp huyện. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và ngày càng được hiện đại hoá. Công tác trợ giúp pháp lý được triển khai hiệu quả, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý.

Năm 2022, ngành Tư pháp tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung tham gia ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng, đặc biệt là những chính sách đặc thù của tỉnh, góp phần khơi thông các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội; nghiên cứu, đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, đổi mới phương thức, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức ngành Tư pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị trong năm 2022, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là các thủ tục hành chính công liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Sở cần nghiên cứu, rà soát những việc, những khâu, những điểm còn tồn tại, hạn chế trong quy trình thủ tục hành chính để đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng phục vụ nhân dân của ngành. Tham gia nhiều hơn vào xây dựng chính sách, các quyết định của UBND tỉnh cũng như những giải pháp vận dụng đối với từng vụ, việc cụ thể. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá và hành nghề công chứng; nâng cao an toàn pháp lý trong vận hành bộ máy hành chính, góp phần thiết thực xây dựng xã hội tôn trọng pháp luật. 

Hồng Yến