Sign In
Document
Alternate Text

Sáng 16/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Ngô Chí Tuệ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2021, ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu, triển khai thực hiện những vấn đề cụ thể, phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Nổi bật là tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; hầu hết các hội nghị do Trung ương và tỉnh tổ chức đều được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các địa phương. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo 9/9 huyện, thành ủy hoàn thành việc thực hiện chỉ tiêu về xây dựng mô hình, điển hình tiến tiến.

Trong năm, ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc cũng đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh và đất nước, nhất là tuyên truyền thành công Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thành tựu sau 25 năm tái lập tỉnh. Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc; xử lý những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu ngành Tuyên giáo đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị quy định mới ban hành. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng”; nắm chắc tình hình chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn; tổ chức đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo 35 các cấp. Chủ động nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác khoa giáo về chủ trương, giải pháp hiệu quả để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ: Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Đề án nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 và chỉ đạo xây dựng mô hình điểm của tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định nêu gương, đủ sức lan tỏa trong xã hội. Làm tốt và tạo sự đột phá trong công tác tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, từ đó rút ra cái hay, cái phù hợp để bổ sung vào cơ chế, chính sách, bổ sung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt đề nghị cán bộ ngành Tuyên giáo phải thực hiện tốt yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm 2021 của ngành vào cuối tháng 12/2021: "Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng. Phải say mê với công tác của mình, chỉ khi nào chúng ta say mê mới truyền được đến người khác cảm hứng, truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cảm hứng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước". 

Đ/c Phạm Hoàng Anh tặng hoa chúc mừng Ban biên tập Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Vĩnh Phúc với tên miền vinhphuc.dcs.vn. Với giao diện hiện đại, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy được thiết kế, xắp sếp logic, khoa học, có sự liên kết với một số cơ quan báo chí Trung ương, của tỉnh sẽ là kênh thông tin tuyên truyền trên mạng Internet chuyển tải kịp thời, chính xác và toàn diện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh cùng hệ thống văn bản, văn kiện, tư liệu của Đảng. Đồng thời, chủ động thông tin, định hướng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là trên mạng Internet, mạng xã hội có liên quan đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Sau hơn 1 tháng thử nghiệm, ngày 10/1/2022, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy đã chính thức được cấp phép hoạt động. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ Trưởng Ban biên tập trang thông tin này.

Bích Phượng